Tag Archives: kiến đầu to

Các Loài Kiến Độc Ở Việt Nam: Nhận Diện “Kẻ Thù” Tiềm Ẩn

Các Loài Kiến Độc Ở Việt Nam: Nhận Diện "Kẻ Thù" Tiềm Ẩn

Kiến có khả năng sống thành tập đoàn lớn lên tới hàng triệu con và là một loài sâu bọ có tính xã hội. Mặc dù hầu hết các loài kiến không gây hại cho con người, nhưng một số loài kiến độc có thể gây đau đớn và thậm chí có thể gây chết người. […]